HABERLER

8 Mart 2017: Dünya Böbrek Günü (Mart ayının ikinci perşembesi) Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tüm dünyada her yıl mart ayının ikinci perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları; şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılardır. Diğer risk faktörleri arasında obezite, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı, bağ dokusu hastalıkları ve düşük doğum ağırlığı sayılabilir. Türkiye kronik böbrek hastalığı için bu risk faktörlerinin de yüksek oranda mevcut old Devamını Oku
18-24 Mart: Ulusal Yaşlılar Haftası Her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak kutlanmaktadır. Yaşlanma, organizmanın giderek biyolojik verimliliğini yitirmesi, çevresine uyumda güçlük çekmesi ve direnç mekanizmalarında gerileme olarak tanımlanabilir. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmesi, günümüzde her bir bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal yaşantıların yanı sıra farklı genetik ve sosyokültürel gruplarda normal yaşlanma özellikleri değişebilmekle birlikte genel olarak yaşlanmanın başlangıç yaşı 65 olarak kabul edilmektedir. Her toplumun hafızası olmalıdır ve bazen bunu sağlayan toplumun yaşlılarıdır. Toplumların yaşlı nüfuslarına sunabildikleri hizmet kalitesi kadar gelişmişliklerinden söz edilebilir. Yaşlılar haftası ülkemizde geriatrik yaş gru Devamını Oku
14 Mart: Tıp Bayramı Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan Türkiye'de tıp anından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. Devamını Oku
12 Mart: Dünya Glokom Günü Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında Göz Tansiyonu ya da Karasu adlarıyla da bilinen Glokom, kırk yaş üzerindeki her 40 kişiden 1'inde görülür ve hastalığın ortaya çıktığı 10 kişiden 1'inde total körlüğe neden olabilir. Glokom, göz sinirini tutan yaygın bir göz hastalığıdır. Genel olarak göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde olmasıyla ortaya çıkar. Tedavi edilmezse total görme kaybına yol açabilir. Glokom hastaları; glokom hastalığı, tedavisi ve olası riskleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmalıdırlar. Risk altındaki kişiler yılda en az bir kere göz muayenesinden geçmelidirler, çünkü gerekli tedaviyi almayan glokom hastaları tam görme kaybı olasılığı ile karşı k Devamını Oku
6-12 Mart: Dünya Tuza Dikkat Haftası Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de beklenen yaşam süresinin ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarının artışı ile birlikte kronik hastalıklar da artmaktadır. Türkiye Ulusal Hastalık Yükü çalışması verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin %79’i kronik hastalıklar nedeniyle oluşmakta ve ulusal düzeyde ölüme neden olan ilk yirmi hastalık içinde bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (İskemik Kalp hastalıkları, Serebrovasküler Hastalıklar, KOAH, Trakea Bronş ve Akciğer Kanserleri, Hipertansif Kalp Hastalıkları, Diabetes Mellitus gibi) ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde ilk on ölüm nedeni içerisinde iskemik kalp hastalıkları 1.sırada, hipertansif kalp hastalıkları 6.sırada, inflamatuar kalp hastalıkları ise 10. sıradadır. Temel hastalık gruplarına göre ölüm nedenleri s Devamını Oku
8 Mart: Dünya Kadınlar Günü 1910 yılında Kopenhag’da toplanan II. Uluslararası Kadın Kongresinde, Alman kadın siyasetçi Clara Zetkin’in önerisiyle “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kabul edilen 8 Mart; 1857 yılında Newyork’da ekonomik talepler nedeniyle yaptıkları grev sırasında çıkan yangında 129 kadın işçinin, yaşamını yitirdiği gündür. Birleşmiş Milletler kararı ile 1975’den itibaren “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Devamını Oku
3 Mart: Dünya Kulak ve İşitme Günü Telefonun icadı ile tanına Alexander Graham Bell aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. İşitme engelli annesinin ve eşinin duyamadığı sesleri kaydetmeyi başaran Bell işitme kayıpları üzerine sayısız çalışmaları bulunmaktadır. İskoçyalı bilim adamının işitme engelliler için yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ünlü bilim adamına itafen doğum yılı olan doğum yılı olan 3 Mart 1947 tarihi, Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim yolları içinde en önemlisi ve en sık kullanılanı konuşarak anlaşma yoludur. Konuşma öğrenilmiş bir davranıştır, anne ve babalar, çocuğun yakın çevresindeki kişiler farkında olmaksızın konuşma öğretmenliği yapmaktadırlar. Konuşmanın öğrenilmesinde ise en önemli unsur işitmedir. İşitme kaybı bu d Devamını Oku
1-7 Mart: Yeşilay Haftası Her yıl, yurt genelinde mart ayının ilk haftası “Yeşilay Haftası” olarak kutlanmakta olup; sigaranın, alkolün ve uyuşturucu maddelerin bireylere, aileye ve topluma verdiği zararlar vurgulanmaktadır. Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını toplumumuza göstermenin yanında; bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermek önem taşımaktadır. Devamını Oku
9 Şubat: Dünya Sigarayı Bırakma Günü Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara kullanımıdır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. “9 Şubat Dünta Sigarayı Brakma Günü” adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmaktır. Başka bir ifade ile, “9 Şubat Dünta Sigarayı Bırakma Günü” adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Devamını Oku
4 Şubat: Dünya Kanser Günü Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir. Kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle ilişkilidir. Kanser korunulabilir bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir. Çevresel etkenler kanser oluşumunda % 90-95 oranında etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alk Devamını Oku
25-31 Ocak: Dünya Cüzzam Haftası Tarih boyunca dünyanın en korkulan hastalıklarından biri olan cüzzamın insanlarda yarattığı tahribatlar nedeniyle günahlarına karşılık ilahi bir ceza olduğuna bile inanılan devirler olmuş ve hastalar daima toplum dışına itilmişlerdir. Oysa bulaşıcılığı son derece düşük ve klinik tablosunun ilerleyişi son derece yavaştır. Ama bugün hala dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, aşırı üreme, iç savaşlar ve sürekli göçler gibi nedenlerle cüzzamın kökü kazınamamaktadır.   Bu nedenle, her yıl Ocak ayının son haftası Cüzzam haftası ve her son pazarı (31 Ocak 2017) Dünya Cüzzam Günü olarak değerlendirilir. Hastalığı tanıtan ve korunma yollar Devamını Oku
7-14 Ocak: Beyaz Baston Körler Haftası Her çağda bağımsızlaşma ve özgürleşmenin çeşitli araçları vardır. Bütün çağlar boyunca baston da körlerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleştiren en önemli araçtır. Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesnenin beyaz baston oluşunun öyküsü 20. yüzyılda başlar. 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan bir fotoğrafçı, çevredekilerin kendisinin kör olduğunu anlaması ve dikkat çekici olması için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar, Londra sokaklarında. Bu deneyim o denli başarılı olur ki, 1931'de Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır. Bu uygulama giderek yaygınlaşır ve körlerin kullandığı baston, beyaz baston ola Devamını Oku
3-9 Ocak: Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası   İnsanların sağlığı için en tehlikeli hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denir. Bulaşıcı bir hastalık olan verem mikrobunu Robert Koch adında bir Alman doktoru bulmuştur. Onun için verem mikrobuna Koch Basili de denir. Bu mikrop insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır. Ölüme neden olur.   Ükemizde, verem (tüberküloz) hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazartesi gününden başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak kutlanmaktadır. Ancak hastalığın yaygınlığı ve kurulan derneklerin “veremle savaş” adını taşıması, daha çok “Veremle Savaş Haftası” olarak anılmasına yol a&cced Devamını Oku
Kadına Yönelik Şiddete HAYIR ! Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Aileyi ayakta tutan, aile ile toplum arasında köprü görevi gören kadındır. Kadına yapılan her türlü saldırı, özünde toplumun dinamiklerine karşı yapılmış olur. Bu nedenledir ki kadına karşı yapılan her hata toplumsal yozlaşma ve beraberinde sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmayı getirir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Hele ki mevzu bahis sevgi ve saygıyı sonuna kadar hakkeden kadınlar ise. Kadına Yönelik Şiddete HAYIR !  Devamını Oku
15-21 Aralık: Hava Kirliliği ile Savaş Haftası Hava kirliliği, canlıların yaşamını, insanların sağlığını olumsuz etkileyen, fiziksel zararlara yol açan ve ekonomik kayıplara neden olan önemli bir çevre sağlığı sorunudur. İnsan sağlığını ve çevresel dengeleri bozacak biçimde havanın bileşiminin değişmesine ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına “hava kirliliği” denir. “Yapı-içi Hava Kirliliği” ve “Açıkhava Kirliliği” olarak iki grupta incelenir. Normal ve temiz havada %78,09 azot, %20,95 oksijen, %0,093 argon ve %0,03 karbondioksit bulunur. Hava kirliliği, hızlı nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme, nüfus hareketleri ve her türlü tüketim ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilidir. Hava kirliliği kişilerin amfizem, astım ve bronşit gibi hastalıklara yakalanmasını kolaylaştırır; akciğer kanserine yol a&c Devamını Oku
10 Aralık: İnsan Hakları Günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur. Eleanor Rooseveltbu bildiriyi "Bütün insanlık için bir Magna Carta (Magna Karta)" olarak tanımlamıştır. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Genel hatlarıyla bildiride; bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler bilinci yer almaktadır. En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma Devamını Oku
3 Aralık: Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler (BM) 1992 yılında aldığı bir kararla, her yılın 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etmiştir. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 29 sayılı bildirisi ile üye ülkeler tarafından 3 Aralık gününün engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla tanınmasını istemiştir. Engelli bireylerin sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl 3 Aralık günü ''Dünya Engelliler Günü' olarak ele alınmaktadır. Engellilik, bireyin bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli ölçülerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlayamaması ve günl& Devamını Oku
1-7 Aralık: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Acil Sağlık Hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını artırabilmek amacı ile 1-7 Aralık tarihlerinde "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" olarak değerlendirilmektedir.     Devamını Oku
1 Aralık: Dünya AIDS Günü Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir.  Bu gün HIV' in yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır.   Böyle bir günün varoluşunun diğer bir amacı ise bu hastalıktan yaşamını yitirenleri anmak ve onları onurlandırmaktır. Hastalık açısından en önemli risk güvenli olmayan cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar, ergenler, gençler öncelikli olmak kaydıyla toplumda korunmasız cinsel ilişki yaşayan bütün bireyler HIV/AIDS'in yanı sıra bütün cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk altındadır. HIV/AIDS için korunmasız cinsel ilişki, bulaş olmuş kan ürünlerinin transfüzyonu, anneden bebeğe geçiş tanımlanan başlıca bulaşma riskleridir. Devamını Oku
DÜNYA SPİNA BİFİDA FARKINDALIK GÜNÜ SPİNA BİFİDA omurga açıklığı anlamına gelen ve her doğan 1000 çocukta 1-3'ünde görülen bir doğumsal anomalidir ve farklı şekillerde engelliliğe sebep olur. Hamile kalmadan 3 ay önce "folik asit " vitamini almaya başlanarak %70 oranında önlenmesi mümkündür.   Spina bifida, omuriliği saran omurganın gebeliğin 3. ile 4. haftası arasında tam olarak kapanmaması neticesinde ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun neticesi; kısmi felç veya kısıtlı yürüme yeteneğinden başlayıp tamamen tekerlekli sandalyeye muhtaç olma durumuna kadar gidebilmektedir.   Spina bifidanın bir diğer yaygın özelliği (yaklaşık %80’inde görülür) hidrosefalidir. Hidrosefali; beyin omurilik sıvısının, kafatası içindeki dolaşımının sorunlu olmasından dolayı burada birikmesidir. Bunun so Devamını Oku
Dişlerimize zaman ayıralım ! Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle diş sağlığımıza özen gösterilmesi gerektiğini hatırlayalım, hatırlatalım...Dişlerimize zaman ayıralım ! Devamını Oku
1-7 Nisan Kanser Haftası "kutlu" olsun Kanser, dünya genelinde giderek artmakta ve her yıl milyonlarca ölüme neden olmaktadır. Bunların yanında toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır.  Kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerle de büyük oranda ilişkili olan Kanserin önemli bir kısmı önlenebilir, kanser taramaları ile erken teşhis konabilir. İnsanları kanser hakkında ve erken tanının önemi konusunda daha fazla bilinçlendirmek için yıl boyunca sürdürülmesi gereken çalışmalara yoğunluk verilmesi nedeniyle her yıl Nisan ayının ilk haftası Kanser Haftası olarak anılmaktadır. Bu tarihlerde tüm dünyada yapılan etkinliklerle sağlıkl Devamını Oku
Uygulama Yönetmeliğinin değişen maddeleri için okuyun İlk Yayım : 25.01.2013 tarihli R.G            Değişiklik: 19.07.2013 Değişiklik : 11.03.2015 Bir önceki yönetmelikte değişen kısımlar YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞEN KISIMLAR YORUM Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişk Devamını Oku
Eskişehir'de ASM ler C.tesi açıldı AHEF ve bağlı dernekler iptal edilen hastane acil nöbetleri sonrası ASM lerin cumartesi günü açık tutulmasını sağlamaya yönelik Bakanlık genelgesine de karşı olduklarını,ASM lerde veya TSM lerde de nöbet tutmayacaklarını ilan ettiler. Hastane acilleri ve benzeri başka kurumlarda Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanına nöbet tutturmak,başka kurumlara iş gücü ihracı etmekle eş anlamlıdır.Dolayısı ile Bakanlık taşeron konumuna düşmüş,adı geçen nöbetler de "angarya" sıfatını haketmiştir.Eskişehir Aile Hekimleri olarak söz konusu nöbetlere elimizden geldiği kadar direndik.Ancak son düzenleme ile ,her hekimin kendi ASM sinde ve sadece kendi ASM bölgesi hastalarına bakabileceği,diğer anlamda ASM  hizmet süresini artırabileceği yeni uygulama olumlu bulunmuştur. Cari gider sınıflamasın Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını yayınladı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-6.pdf  linke tıklayarak metnin tümüne ulaşmanız mümkündür. Gerekçeli kararın incelenmesi sonucunda davanın aleyhte sonuçlanmasının nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır.Kararın Aile Hekimliği ile ilişkili ana temaları aşağıya çıkarılmıştır. 1-Yaşam hakkı sağlık personelinin dinlenme hakkından daha vazgeçilmezdir.Sağlık hizmetleri doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeni ile diğer kamu hizmetlerinden farklıdır.Bu durum devletin sağlık alanında farklı uygulamalar yapma zorunluluğunu doğurmaktadır. 2-Hekim ve yetişmiş personel sayısının azlığı kanun koyucuyu nöbet uygulaması gibi çeşitli tedbirler almaya zorlamaktadır.Sağlık hizmetlerinin dengeli dağılımının saplanması için nöbet hizmeti getirilmiştir. 3-Nöbet uygulaması kamu yararınadır Devamını Oku
AYM Torba Yasa ile ilgili tüm itirazları reddetti. Anayasa Mahkeme'sinin  6 Kasım 2014 tarihli duruşma sonucu aşağıdaki linkte verilmiştir.   http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/Detay/641/641.pdf Devamını Oku
AHEF Torba Yasadaki nöbet maddeleri için CHP'ye itiraz dosyasını verdi Değerli arkadaşlar; AHEF Hukuk Bürosu ve AHEF Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ve AHEF Y.K onayına sunulup, uygun görüşle onaylanıp ana muhalefet partisine gönderilen dosyanın özeti ve itiraz edilen maddelerin gerekçeleri aşağıda özet olarak sıralanmıştır.   İtiraz edilen maddeler :   1. 10.09.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 69. maddesi ile 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri”ibaresi, &uu Devamını Oku
TTB Torba Yasanın bazı maddelerinin iptali için CHP'ye dosya verdi   11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6652 Sayılı Kanun"un, çalışanların hak ve özgürlüklerini zedeleyen hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı alan CHP, TTB'den söz konusu maddelere ilişkin görüş ve hukuki değerlendirme istedi. TTB Merkez Konseyi, söz konusu maddelere ilişkin görüş ve değerlendirmesini bugün (4 Kasım 2014) CHP'ye iletti.    6552 SAYILI YASA’NIN İŞÇİ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ 16. MADDESİNİN VE AİLE HEKİMLİĞİYLE İLGİLİ 117. MADDESİNİN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu il Devamını Oku