ESAHED Genel Kurul Sonuçları

14.05.2017 günü saat 10:00'da yapılan olağan genel kurulumuz neticesi görev dağılımları aşağıdaki şekilde sonuçlanmış olup, yapılacak ilk yönetim kurulu sonrasında da yönetim kurulu görev dağılımı bilgilendirmesi yapılacaktır. 
ESAHED Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU Asil Üyeler 1. Kazım TIRPAN 
2. Hikmet YILMAZ
3. Abdullah ÇULHACI
4. Esin ERDÖNMEZ 
5. Erdoğan BEKTAŞ
  Yedek üyeler 1. Zarife YILDIRIM 
 2. Mustafa KARTAL 
 3. Akın YAMAK 
 4. Özgül ERKUL 
 5. Hüseyin TEPİKOĞLU
DENETİM KURULU Asil Üyeler 1. Özgür GÜLER
2. Figen AYKAÇ
3. Ayhan KABAL
  Yedek Üyeler 1. Ayşegül AKAVİOĞL 
 2. Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI 
3. Erkan ÜNAL
ONUR KURULU Asil Üyeler 1. O’Ben Çiğdem İNAN
2. H.Erhan BAYUK
3. Ülker KAT TATOĞLU
  Yedek Üyeler 1. Nurhayat DEMİRCAN 
2. Ayşin KIRAYTUN ADLI 
3. Ahmet ÇELİK
AHEF DELEGASYONU Asil Üyeler 1. Kazım TIRPAN
2. Hikmet YILMAZ
3. H. Erhan BAYUK
4. Abdullah ÇULHACI
5. Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI
  Yedek Üyeler 1. Ayşegül AKAVİOĞLU 
2. Erdoğan BEKTAŞ 
3. Mustafa KARTAL 
4. M. Akif KRAL 
5. İhsan ERUL
Okunma Sayısı: 763