Okul Servisleri ile ilgili basın açıklamamız

ESAHED Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 24 Ekim tarihinde sabah saatlerinde basın toplantısı ile anlatılmış ve hemen peşi sıra da 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen yönetmelikte okul servislerine ilişkin güvenlik ve denetimleri İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca; kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemleri de, mülki amirlerin onayına tabii olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilecek denilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi, "Sağlık Bakanlığının görüşünün alınmadığı, tanıtımında da yer almadığı toplantı sonucunda diğer dört bakanlıkça okul servis şoförü ve rehber personelin yılda bir kez aile hekiminden 'kriteri ve içeriği belli olmayan' rapor alması şartı getirilmiştir."

Eskişehir aile hekimleri olarak Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak değiştirilen bu yönetmeliği çok olumlu bulduklarını ifade eden ESAHED yönetim kurulu üyeleri, "Bu kapsamda biz, sağlık alanında üzerimize düşen görevleri yapmaya da hazırız. Ancak ortada göz önünde bulundurulması gereken ve bizlerden kaynaklanmayan çok çeşitli sorunların mevcut olduğu da unutulmamalıdır. Ve yine üzülerek görüyoruz ki, kamu otoritesi ve karar verici pozisyonda olanlar, birinci basamağın temel evrensel kurallarından ve uygulamalarından habersiz uygulamalar içindedirler" dedi.

ESAHED yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamanın devamında şu sözler yer aldı, "Servis şoförlerinden istenen sağlık şartları mevzuatlarla bellidir. Ancak servis şoförü olmak için D sınıfı ehliyet süresi ve psiko-teknik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Aile hekimlerin her servis şoförü olmaya uygunluk raporu için bu iki şartı araması gerekir. Aile hekimleri olarak biz bu şartlara göre kişinin servis sürücüsü olup olamayacağı konusunda rapor düzenleriz ki ilgili 5 yıllık süreler bu şekilde kadük hale gelmiş olur. Psiko-teknik açıdan zaten aile hekiminin değerlendirme yetkisi yoktur. Görevi ve uzmanlık alanı da değildir. Çünkü bugünkü Resmi Gazetede olan'' ç) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir YETKİLİ KURULUŞLARDAN psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,'' maddesindeki söz konusu YETKİLİ Sağlık Kuruluşları 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79'uncu maddesi uyarınca kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri ve Psikiyatri Uzmanlarıdır.

Psiko-teknik testleri, kapsamlı göz muayenesi, işitme testi, yaşa ve var olan risklere göre periyodik sağlık muayenelerinin hiç birisi, birinci basamak sağlık tesislerinde mevcut fiziki donanımlar göz önüne alındığında, yapılması mümkün değildir.
Aile Hekimleri benzer şekilde bir çok raporu asgari sağlık kriterleri belirlenmeden vermeye zorlanmakta, normal hastalarına ayırmaları gereken zamanı kullanmakta ve bu nedenle hastaların normal poliklinik için bekleme süreleri artmaktadır. 
Çocuklarımızın sağlıklı servis koşullarında taşınması hepimizin arzusudur, bu nedenle kayıtlı hastalarımızla gereksiz gerginliklere neden olacak raporların tarafımızca verilmesi yerine, gerek psiko-teknik değerlendirme sürelerini kısaltarak, gerek adli değerlendirme süreçlerini etkin hale getirerek servis görevlilerinin daha verimli yöntemlerle değerlendirilmeleri uygun olacaktır.

Sonuç olarak; Bu çok kapsamlı olması gereken servis şoförlerine düzenlenecek raporların, birinci basamak sağlık kuruluşu şartlarında tek hekim tarafından düzenlenmesi mümkün değildir, eğer gerçekten amaca hizmet etmek isteniyorsa bu raporlar, Aile Sağlığı Merkezlerince değil konunun uzmanlarının bir arada olduğu kuruluşlar tarafından verilmelidir."

 

 

 

Eskişehir Haber 26 - 27 Ekim 2017

https://www.eskisehirhaber26.com/gundem/aile-hekimleri-servis-yonetmeligini-olumlu-bulmuyoruz_5077

 

Okunma Sayısı: 487