AHEF KOMİSYONLARINA BAŞVURU İLANI

Değerli meslektaşlarımız

AHEF Yönetim Kurulu olarak ilk toplantımızı yapıp, görev dağılımı ve AHEF çalışma komisyonlarını belirlemiş bulunmaktayız.  Bu dönem görev yapacak komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

Komisyon Adı

Komisyon Koordinatörü

Hukuk, Mevzuat, Bölge Koordinatörlüğü ve Örgütlenme Komisyonu

Dr. Serkan KALINOMUZ

Eğitim Komisyonu

Dr. Hakan UZUN

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu

Dr. Kutbettin BAKIR

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Dr. M. Tamer KARAARSLAN

Bilimsel Araştırmalar Komisyonu

Dr. Sevilay SEVAL

Hesap İnceleme Komisyonu

Dr. H. Şenol ATAKAN

AR-GE Komisyonu

Dr. Mustafa IŞIKLI

Bilişim Komisyonu

Dr. Murat YILDIRIM

 

Bir önceki dönemde çalışan komisyonların görev süresi bitmiştir. Yeni dönem AHEF Komisyonlarında çalışmak isteyen gönüllüler, 06-17 Kasım 2017 tarihleri arasında, üye oldukları il dernekleri aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

AHEF Komisyonları Başvuru Şartları

  1. Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri çalıştıkları ildeki, AHEF' e üye il derneğine üye olmaları gerekmektedir.
  2. Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri, AHEF komisyonlarından sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. AHEF Yönetim Kurulu gerekli görürse, komisyonda veya birden fazla komisyonda çalışması için aile hekimleri arasından re'sen görevlendirme yapabilir.
  3. Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri ekte yer alan AHEF komisyonları başvuru belgesini doldurup, üye oldukları il derneklerine ileteceklerdir. Üye il dernekleri gelen başvuruları değerlendirip, başvuru yapan gönüllü aile hekiminin derneğe üye olduğunu onayladıktan sonra başvuruları, AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kutbettin BAKIR' ın dr.kutbettinbakir@icloud.com adresine iletmeleri gerekmektedir.

Komisyon Yönergeleri, kurulan komisyonların görüşü alınarak, AHEF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

Herkese iyi çalışmalar.

Dr. Hakan UZUN

AHEF Genel Sekreteri

 

AHEF KOMİSYONLARI BAŞVURU BELGESİ

http://www.ahef.org.tr/Detay/1960/AHEF-KOMISYONLARINA-BASVURU-ILANI.aspx 

Okunma Sayısı: 450