14 Mart

Yıllardır ülkemizde tıp bayramı olarak kutlanır 14 Mart. Tıp eğitiminin bilimselliğe yönelişinin yıldönümüdür aslında. İstanbul Tıp Fakültesinin geçmişi yaklaşık 500 yıl öncelerine dayansa da, günümüz modelinin temeli 14 Mart 1827 de atılmıştır. Tıphane-i Amire adıyla Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi‘nin girişimleriyle hizmete açılmıştır. 1838 yılında da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane adını almıştır. Birinci Dünya savaşının sonunda Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu’nda, anlaşma gereği İstanbul yavaş yavaş İngilizler tarafından işgal edilmeye başlanmış, tıp mektebi binasının da boşaltılması istenmiştir. Bu sırada bir grup öğrenci 14 Mart’ın yıldönümü nedeni ile bir kutlama yapmak için güçlükle okul idaresinden izin alabilmiştir. Tarihler 14 Mart 1919’u gösterirken, bu tıbbiyeli gençler okulun çatısına çıkarak dev bir Türk Bayrağı sallandırmışlardır çatıdan aşağı. Ve belki de 19 Mayıs’tan 2 ay önce kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşlemişlerdir tutuklanma pahasına...

 

Sağlıkta Şiddetin olmadığı, Sağlık hizmet sunucularının toplumsal itibarlarının yükseldiği bir ortamda 14 Mart’ı bayram gibi kutlayacağımız günlerin gelmesi dileğiyle…

 

ESAHED YK

Okunma Sayısı: 279