Çocuk ve Ergen izlemleri

Sağlık Bakanlığımız ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde yeni ''Okul Sağlığı Hizmetleri İş birliği Protokolü '' imzalanmış ve ardından mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için '' Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı '' hazırlanmıştır. Program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla, okul çağındaki bütün çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal sağlığa kavuşmalarının sağlanması ve sürdürülmesi, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişiminin sağlanması, çocukların, ailelerin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Çocuk ve Ergen izlemleri yaşa göre değişkenlik göstermekte ve tüm yaş gruplarında “Hiperlipidemi (Kolesterol Hastalığı) risk değerlendirmesi” ve bazı yaş gruplarında “Hb/Htc”  (Kansızlık değerlendirmesi için) tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.

 

Son iki hafta içinde tüm okullardan öğrencilerine, öğretmenleri-okul idarecileri tarafından “Öğrenci Muayene/İzlem Bildirim Formu (EK-3:FORM-1)” verilerek ”yarın getireceksiniz”, “haftaya getireceksiniz” gibi kısıtlı süreler içinde Aile Sağlığı Merkezlerinde izlemlerini yaptırarak okula geri götürülmesi istendiği, veliler tarafından aile hekimlerine ifade edilmiştir.


Aile Hekimi başına düşen nüfus ortalama 3500 kişidir ve her bir aile hekimi başına ortalama 850 öğrenci düşmektedir. Aile hekimlerinin günlük tetkik yapma kapasitesi yaklaşık 9 (bu sayıya tüm şeker hastaları, bebekler, gebeler, anemi hastaları vs dahildir) kişidir. Bu durumda tüm kesin kayıtlı öğrencilerin izleminin tamamlanması için başka hiç bir hastaya laboratuvar hizmeti vermeksizin yaklaşık 95 günlük bir süre gerekmekte, dolayısıyla içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı sonuna kadar tüm öğrencilerin izlemlerinin tamamlanması matematiksel olarak mümkün gözükmemektedir. ESAHED (Eskişehir Aile Hekimleri Derneği) Yönetim Kurulu  olarak bu konudaki değerlendirmelerimiz hem Eskişehir Sağlık Müdürlüğü hem de Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine yapılan ikili görüşmelerde aktarılmış, aynı zamanda resmi yazı ile de derneğimizin görüş ve talepleri iletilmiştir.

Yetkililer ile yapılan görüşmelerde aile hekiminin randevu sistemi tercihine göre öğrencilerin veya velilerinin (öğrencilerin okullarına azami devamlılıklarını sağlamak için) kayıtlı olduğu aile hekimine randevu almak üzere mesai saatleri içerisinde başvurup randevu alması, diyabet, kalp hastalıkları, akut hastalıklar gibi hastalıkları olan hastaların da mağduriyetine neden olunmaması açısından tetkik istenecek öğrenci sayısının 5 (beş) olarak sınırlandırılması gerektiği (264 iş günü*5 öğrenci=1320 öğrenci yılda izlem yapılabilir) öneri olarak sunulmuştur.

Sonuç olarak; Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü 15.04.2018 tarihinde tüm okullara derneğimiz yazısını ilgi tutarak yazdığı yazıda, Eskişehir Aile Hekimleri Derneği önerileri doğrultusunda yapılması gereken izlemlerin yıl içine serpiştirilerek Aile Sağlığı Merkezlerinde ortaya çıkan karışıklığın giderilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Süreç içerisinde geleceğimiz olan çocuklarımızın günlük çalışma şeklimiz bozulmadan taranmaları için desteklerini esirgemeyen hem Sağlık Müdürlüğü, hem de Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Eskişehir Aile Hekimleri Derneği Yönetim KuruluOkunma Sayısı: 249