Nöbet Planları Değişti mi ?

Yeni yayılan haberlere göre Hastane nöbetleri iptal edilerek yerine ASM nöbetleri  getiriliyor.Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı tüm il müdürlerini telekonferans toplantısında bilgilendirdi.Yapılan bilgilendirmeye göre zaruri haller dışında kalan tğüm hastane nöbetler iptal edilecek.Bu konu ile ilgili ana başlıklar aşağıdadır.
1-Genelge hazır imzada
2)Hastanelerde nöbetler çok çok çok zaruri haller dışında iptal
3-Herkes kendi asmsinde nöbet tutacak
4.)Nöbetler akşam olmayacak
5- Sadece Cumartesi günleri saat 9:00 ile 17:00 arası olacak
6.)Eğer doktor sayısı o ayın cumartesi gün sayısından fazla ise nöbet 1'den fazla doktor ile tutulacak Tek hekimler 1 hafta açık tutacak
7-) Cumartesi yapılan esnek mesailer hafta içine çekilecek

THSK nun müdürlüklere göndermiş olduğu ek genelgeninin içeriğinin ise aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir

Sayın Yönetici,

 

09.04.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı “Nöbet” Konulu Genelgemiz ile nöbet hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken usul ve esasların neler olduğu açıklanmıştı. Bununla beraber taşra yöneticilerimizden gelen geri bildirimler dikkate alınarak Ek 33. Maddenin kapsamına toplum sağlığı merkezleri (TSM) ve aile sağlığı merkezlerinin (ASM) dâhil edilmesine yönelik Bakanlık teklifimiz TBMM’ne iletilmiştir. Böylelikle, yapılacak düzenleme ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları da dâhil olmak üzere gerektiğinde tüm sağlık çalışanlarının, ihtiyaç duyulan birinci basamak sağlık kuruluşlarında, çalışma saatleri dışında nöbet tutabilmeleri amaçlanmıştır.

 

Nöbet uygulamasının aşağıda belirlenen algoritma doğrultusunda yürütülmesi planlanmaktadır:

 

1)      Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına öncelikli olarak mezkûr “Genelge” hükümleri doğrultusunda, nöbetlerin yürütülmesi için ilave sağlık çalışanına ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarında (hastaneler ve 112 acil sağlık istasyonları vb.) nöbet tutturulacaktır.

2)      Hastanelerde ve 112 acil sağlık istasyonlarında ilave sağlık personeline ihtiyaç bulunmayan yerlerde ya da ilave personel ihtiyacı karşılandıktan sonra Kanun gereğince asgari 8 saat hükmü nedeniyle nöbet tutması gereken aile hekimliği çalışanlarının bulunduğu yerlerde;

a)      Nöbetler, TSM ve bağlı birimler ve/veya ASM’lerde tutturulabilecektir. İhtiyaç duyulan yerlerde Müdürlük tarafından TSM ek binası şeklinde hizmet birimleri kiralanabilecektir. ASM’lerdeki nöbet uygulamasının nöbetçi eczane modeline benzer şekilde yürütülmesinin uygun olabileceği değerlendirilmiştir.

b)      Nöbet tutturulacak yerler, Müdürlük tarafından, hizmet ihtiyacı dikkate alınarak (ulaşım, yoğunluk, sağlık tesisi durumu vb.) belirlenecektir (Karma model de uygulanabilir).

c)      TSM’ler ve bağlı birimlerin (kiralanan yerler dâhil) kira, yakıt, elektrik, su, demirbaş, tıbbi demirbaş vb. giderleri ile tüm birimlerin (TSM, ASM vb.) tıbbi sarf malzemeleri Müdürlük tarafından karşılanacaktır.

d)      TSM’ler ve bağlı birimlerde veriler, e-muayene modülü, ASM’lerde ise AHBS kullanılarak kayıt altına alınacaktır.

e)      Nöbetler Cumartesi ve Pazar günlerinin gündüz saatlerine 8 saat olarak planlanacaktır.

 Ankara'da  bakanlık mahfillerine yakın bir arkadaşımız olan ANKAHED başkanı M.Akif Emre ise aşğıdaki mail ile bizleri bilgilendirdi:

"Facebook grubunda Fatih arkadaşımızın yazmış olduğu ASM / TSM nöbetleriyle ilgili genelge ile alakalı konuların çoğu doğru ancak eksik. Ve hatalı bir söylem var.
Öncelikle hastane acil nöbetleri iptal olmuş falan değil. İhtiyaç ve zaruriyet olan yerlerde bu nöbetler devam edecek. Ancak söylediği gibi yeni kriterlerle öyle her talep eden hastanede nöbet olmayacak . Belki eski genelgede olduğu gibi bir hale getirilebilir.Ayrıca Cumartesi yanında bölgedeki aile hekimlerinin sayısına göre pazar günü de düşünülüyormuş. ayrıca birden fazla hekim ve ASE aynı anda nöbet tutabilirmiş.Bu konular da  da HSM den görüş sorulmuş ve kendi bölgeleri ile alakalı çalışma ve planlama yapmaları istenmiş.

Nöbetlerin ödeme yapılabilmesi için Kesintisiz 6-8 saat olması planlanıyormuş.herkes ayda 1 nöbet tutacakmış.!!!
ASM nöbetleriyle ilgili hazırlanmış ve üzerinde çalışılmakta olan 3 farklı senaryo var. ( nöbetçi eczane modeli, Müstakil bina modeli - ASM, TSM birlikte modeli )Bu senaryolarla ilgili uygulama konusunda inisiyatifin İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine verilmesi planlanıyor. Ve bununla ilgili olarak da bu senaryolar geçen hafta da il halk sağlığı müdürlüklerine gönderildi ve dün akşam göndermeleri şartıyla da görüşleri soruldu. Hangi senaryoya göre uygulama yapacaklarını planlamalarını istediler.
Ancak yukarıda bir çok meslektaşımın yazdığı gibi bu nöbetler prematür ve sakat olmaya olmaya aday. Bir çok öngörülemeyen konu var . Artan ödemelerle ilgili ne gibi tedbirler olacak belli değil. Kesinlikle bir çok problemi beraberinde taşıyor olacak. Topu İl Hsm lerine atmaları da yine bir çok farklı uygulamaya maruz kalacağımızın göstergesi. Bence bu nöbette tutmaz. Bizde bu nöbeti tutmayız.
Konu ile detaylı bilgileri seneryoların ve taslağın gönderdiği il Halk Sağlığı Müderlerinizden alabilirsiniz.saygılar."

Okunma Sayısı: 4359