AHEKON’da THSK Başkanı Prof.Dr.Seçil Özkan, aile hekimleriyle biraraya geldi.

Aile Hekimleri Federasyonu tarafından düzenlenen AHEKON’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof.Dr.Seçil Özkan, aile hekimleriyle biraraya geldi.

ANTALYA-Aile hekimlerinin sorunlarını çözmeye yönelik önemli düzenlemeler yaptıklarını  ifade eden Özkan, hem ödeme yönetmeliğinde hem de sözleşmelerde aile hekimleri lehine değişiklikler yapılacağına dikkat çekti.

Aile hekimlerinin statüsüne değinen ve ‘Benim fikrim  aile hekimlerinin kamu personeli olduğudur. Bu yüzden de bununla ilgili düzenlemeleri yapmamız gerekiyor’ diye konuştu.

Prof.Dr.Seçil Özkan şu açıklamaları yaptı:

Aile hekimlerinin toplumdaki yerini yükseltmek, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görevidir. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra federasyonla , aile hekimleri ile birlikte araştırmalar , çalışmalar , topluma aile hekimi neler yapar bunları aktaracak çalışmalar yapmamız lazım.

Basında sürekli aile hekimliği ile ilgili olumsuz haberlerin çıkmasından sizin de hoşlanmadığınızdan eminim.  Çok vakit harcıyorsunuz , hizmet sunmaya çalışıyorsunuz  bütün bu yapılanları topluma göstermemiz gerekiyor.

Lütfen geleceğiniz için endişe etmeyin. Böyle bir kaygı ile hizmet sunmaya çalışmayın. Sizler sağlığın en önemli çalışanlarısınız.

Mesleksel gelişiminiz için eğitimlerinizi hedeflerimiz doğrultusunda daha fazla arttıracağız. Bir paket hazırlığı içerisindeyiz.

Esnek mesai saati çalışmasına valiliklerden izin verilmemesi ile ilgili bölgenin özelliklerine göre ( tarım bölgesi gibi) mesai saatleri uygulamanızı sağlayacağız.

 

Zorunlu meslek sigortası için aslında yüzde 50’sini ödeme uygulamasını getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar başlayacağız.

 

Sanal ASM’ lerin sorunlar yaşadığını biliyoruz. Sayın Bakanımız bu konuda yeni tip projeler geliştiriyor. Bu tip projeler  için bazı illerde arsa bulmak çok zor.  Ancak yeni daha uygun binalar yapılabilecek. Kiramız artacak diye bir kaygınız olmasın.

Aile sağlığı elemanlarınızın bu ara TSM’lere geçmeye çalıştığını biliyorum. Bunu da engellemek için aile sağlığı elemanlarını iyileştirmeye çalışacağız.

Performans değerlendirmeleri ile ilgili olarak, yeni sözleşmede pozitif performansta yok negatif performans da yok.  

Torba kanunda acil nöbeti tutulmasına bildiğiniz gibi ASM ve TSM’ yi  ekledik.    Güneydoğuda acillerde Aile Hekimleri zaten gönüllü olarak nöbet tutuyor. Büyük bir özveriyle hizmet veriyorlar. Torbada kanunda asgari 8 saat olarak tanımlanan nöbette öncelikle herkesin kendi ASM’sinde , eğer değilse Aile Hekimi sayısı az ise, ildeki uygun TSM’lerde nöbet tutması planlandı.

Basında çıkan haberlerde de belirtildiği gibi,  08:00- 20:00 ASM TSM’lerde  toplum yapısına göre esnek mesai uygulamasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu sizin için de, toplumun size ulaşması açısından da önemli bir uygulama.

 

Hafta sonu içinde cumartesi kendi ASM ‘si uygun ise, örneğin  4-8 kişilik ASM siniz buna göre planlanması , cumartesi 8-20:00 büyük ASM lerde yada TSM lerde 8 saat çalışma . Toplumun daha fazla ulaşmasını sağlamak.Bu konuda olumlu iletişim  içinde olmanızı rica ediyorum. Çarpışarak ve çekişerek hiçbir yere varamayacağız.  Sizi daha iyi hizmet sunmaya davet ediyorum. Umudum size kayıtlı kişileri daha fazla yakalamanız. 

Çıkacak yıpranma payı ile ilgili kanuna aile hekimleri de dahil edilecek.

Sanal ASM’ler için 10 ay boyunca yüzde 100 oranında cari giderler ödenecek. Hatta 2 ay boyunca aile hekiminin yerleşmemesi durumunda müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulacak.

Gezici hizmetlerde kişi başı ödeme yapılıyordu, buna kişi başına katedilen mesafe de eklenerek gezici hizmetteki ödemeler tekrar düzenlenecek.

Tek birimli ASM’lerde görev yapan aile hekimlerinin yıllık izin gibi aile hekiminin görev başında bulunamadığı durumlarda yıllık izin süresinin yarısı oranında ücreti tam olarak ödenecek. Yani tek hekimli ASM’lerde yerine hekim bulmasına gerek kalmadan yıllık izin süresinin yarısı oranında ücreti ödenecek.

Kurumca onaylanan ve yapılan eğitimlere katılan aile hekimlerine bir yılda en fazla 30 gün olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılacak. Yani eğitimlere gidildiğinde ücretler kesilmeyecek.

Defin nöbetleriyle ilgili belediyelerle görüşüyoruz, bu konuda onlara 'dışardan hizmet alımı' teklifimizi sunduk.

Okunma Sayısı: 2248