GÖREV Mİ YAPALIM,YOKSA HİZMET Mİ VERELİM ?

HİZMET VE GÖREV

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu bir nöbet teranesi tutturdu gidiyor.Nöbetsiz hekimlik olmaz lafını Hipokrat veya İbn-i Sina söyledi mi bilmiyorum ama nöbeti hekimlik onuru ile birleştiren sadece bizim bakandır.İşte buna eminim.

Oysa ki ; onca yıl pilot uygulama adı altında çalışmalar yapıldı ama geldiğimiz noktaya bakılınca hüsran manzarası görünüyor.

Ne Bakanlık ve ne de birinci basamak hekimleri olarak bizler başarılı olduk. Sivil inisiyatiflerin reform yapamama hastalığı maalesef Türk Demokrasisinin en kırılgan noktası.60 lardan sonra 224 sayılı yasa ile gelen devinimin 90 lı yıllarda yeni bir uygulama ile yeniden biçimlendirilmesi, “birinci basamakta görev ile hizmet birlikteliğinin”  canlandırılması gerekiyordu.

90 lı yıllarda sağlık yönetimlerinin birinci basamak görevlerini “ilaç raporlarında RPT” seviyesine indirmesi nedeniyle, hizmet alan ile veren arasındaki ilişkinin  (herkesin hoşuna gittiği anlaşıldığından !! ) bu alanda daha çok geliştiği aşikardır.Laf arasına geldiği için bu saptamayı yapmak gerekiyor.İlaç muafiyet raporlarında yer alan ilaçların diğer tüm hekimlerce repete edilebilmesi uygulaması kaldırılmalıdır.Çünkü bu uygulama birinci basamaktan hizmet alanlar tarafında  “istenilen ilaçlar repete edilebilir” mantığı yarattığı gibi , birinci basamak hekiminin reçetedeki hukuki sorumluklarını da artırmaktadır.Gelişen e-reçete uygulamaları ve SGK nın elektronik kontrol mekanizmaları çerçevesinde ilk hekim tarafından raporlanan ilaçların, raporlu  süreler içinde hasta ile eczane arasında alış-veriş konusu haline getirilmesi uygun olacaktır.

Dönelim asıl konumuza…Bakanlık pilot uygulama süresince neyi yapamadı…

Uygulamanın anahtar kelimelerinden biri olan hizmette rekabeti yaratamadı.Rekabet etmenin hem bakanlık hem de hekimler arasında yerleşik olumsuz anlam ve neticelerini Sağlık Bakanlığı yönetim kararlarında ölçüt olarak kullandı.Oysa ki ;

Özel binalarda Aile Sağlığı Merkezlerinin kurulması ve yaşatılması için rekabet gerekirdi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde laboratuvarların,görüntüleme birimlerinin kurulabilmesi için rekabet gerekirdi.

Biri diğerinden daha fazla hizmet mesaisi yapabilmesi için rekabet gerekirdi.

Bu işin en gerekli ayağı olan sevk zorunluluğunu  getirmek için rekabet gerekirdi.

Hekimin ve Aile Sağlığı Merkezinin hizmet hedeflerini büyütebilmesi için rekabet gerekirdi.

Kişiye özel raporların verilmesinin sorun olmaktan çıkması için rekabet gerekirdi.

Misafir hastalara hor gözle bakılıp ekstra yük olarak görülmemesi için rekabet gerekirdi. 

Başka kurumlarda temininde zorluk çekilen eleman temini ASM lerden yapılacaksa rekabet gerekirdi.

 

 

Bakanlık bürokrasisi normal devlet teamülleri içerisinde her şeyi standart hale getirmenin kolaycılığına kaçtı.

Öyle ya… her şey standart olursa yönetmek daha kolaydır.

Her şey standart olunca yapılacak işler listesi artık sadece “görev” tanımına girer.Yapsın diye beklemem, yaptırırım.

 

Yaşlı ve kronik hastaların ,Veremli hastaların ,obezlerin ,kanserlerin,şizoidlerin,mültecilerin takiplerini verin Aile Hekimlerine yapsınlar.

Evde bakım hizmetleri hastane ayağı çöktü, sokun Aile Hekimlerini devreye.

İşçi Sağlığı ve işçi güvenliğine eleman gerekiyor. Sallayın Aile Hekimlerine.

Hastane acillerinde yeterli doktor bulamıyorsanız ,Belediyelerde defin görevliniz yoksa, ASAL da tabip ve adliyede adli tabip sıkıntısı çekiyorsanız tasalanmayın.Hiçbir iş yapmadan oturan !! Aile Hekimlerini hemen GÖREVLENDİRİN.

 

Kanuna da yazın bir madde ;”aile hekimliği hizmetleri ücretsizdir” diye işlem tamam.İşte sosyal adalet ,işte sosyal devlet.

Ne yani bu şimdi reform mu oldu ? 657 de daha fazla para veremediğiniz için hayıflandığınız pratisyen hekimleri ihya etmek için şirket-i Hayriye reformu mu yaptık.

Hizmet yönetiminde bir adım ilerleme yok ama görev standartları oluşturmada her şey gani.Her torba yasaya yeni bir yönetmelik değişikliği koymakla reformda ulaştığımız menzil sıfr.

Biz hekimler mi…;onu da başka bir zaman yazarım….

En azından sinirlerimin müsait olduğu bir zaman .

 

 Dr.Erhan Bayuk,19.08.2014

Eskişehir Web Tasarım