Amirlik ,Memurluk ve Aile Hekimliği

Amirlik- memurluk ve aile hekimliği

 

Aile hekimliği kurgulanırken en önemli denetim mekanizmasının rekabet olacağı öngörülmüştü. Rekabetin sağlıklı oluşabilmesi için her bir aile hekiminin diğer aile hekimlerine göre farklılıklarını ortaya koyabileceği mekanizmaların önünün açılması için de çeşitli kanallar yaratılmaya çalışılmıştı. Burada ödüllendirici ve cezalandırıcı mekanizmanın bizzat hastalar olacağı varsayılıyordu. Bu durum aslında Türkiye gibi otoriter eğilimlere yatkın devletçi mekanizmada çok ciddi bir dönüşüm anlamına geliyordu. Bunca yılın katı amir-memur ilişki biçiminden sonra görece özerk ve kendi kendini denetleyen mekanizmaya geçişin kolay olmayacağı aşikardı. Kolay olmadığı görülüyor.

 

Bir de, en başından beri bir sakıncaya dilimiz döndüğünce dikkat çekmeye çalışmıştık, yine çok önemli bir konu olarak görüp dikkat çekmekte fayda var. Aile hekimliğinin yanında örgütlenen yapılara aile hekimlerini-aile hekimliğini denetleme yetkisi veriliyor. Fakat eldeki kadroların neredeyse tüme yakını aile hekimi olduğundan, diğer kadrolara aile hekimliğini seçmemiş hekimler kalıyor. Aile hekimliğini seçmemelerinin sebebi ya sisteme direk muhalif olmalarından yada kişisel durumlarını değerlendirip- İşyeri, özel poliklinik sahibi vs.- seçmemeyi daha avantajlı  görmeleri yüzünden. Fakat gelişmeler aile hekimlerini avantajlı kılarken, diğerlerini dezavantajlı kılıyor. Örneğin tam gün yasası çıkmak üzere. İşyeri hekimliği ile ilgili kökten düzenlemeler gündemde. Bu durum da aile hekimliğini seçmemiş birinci basamak hekimlerinde tedirginlik ve husumet yaratıyor. Hele en başından muhalif olanların negatif tutumu zaten belli.

 

Aile hekimliğini gerçekten bu ülkede hakkıyla oturtmak gibi bir kaygımız varsa, yönetim- denetleme- izleme yapılanmalarına da böyle kaygıları olan hekimler getirilmelidir. “Aile hekimliği mümkünse hemen kaldırılsın” diyen birinin izleme- denetim görevini hakkıyla yapabileceğine inanılamaz. Bu durumda tavırlar eksiklik saptayıcı- geliştirici değil, demoralize edici, sistemin yürümeyeceğini deşifre etmeye çabalamak yönüne kayar.

 

Aile hekimleri özellikle idari kademelerde aile hekimliğine inanan, aile hekimliğini geliştirmeye çalışan, aile hekimlerine dostça yaklaşan meslektaşlar görmek istiyor.

 

Dr. Sinan Gürsoy

Eskişehir Web Tasarım