Komisyonlar

 

Onur Kurulu

 • Dr. O’Ben Çiğdem İNAN (Başkan)
 • Dr. Erhan BAYUK
 • Dr. Fatih AYKAÇ
Denetleme Kurulu
 • Dr. Özgür GÜLER (Başkan)
 • Dr. Figen AYKAÇ
 • Dr. Ayhan KABAL 
AHEF Delegasyon
 • Dr. Kazım TIRPAN
 • Dr. H. Erhan BAYUK
 • Dr. Hikmet YILMAZ
 • Dr. Abdullah ÇULHACI
 • Dr. Ayşegül AKAVİOĞLU
Algoritma Çalışma Grubu
 • Dr. Kazım TIRPAN
 • Dr. Hüseyin BALCIOĞLU
 • Dr. Abdullah ÇULHACI
 • Dr. Soner TURAN

 

 

Eskişehir Web Tasarım