Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü

Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir.
 
Madde bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Sadece kullanılan maddenin ortaya çıkardığı yan etkiler değil, yol açtığı sosyal sorunlar ve fiziksel hastalıklar ele alındığında, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Bağımlılık yapıcı maddeler, merkezi sinir sistemi üzerinde, sahte bir iyi oluş hali oluşturan unsurlardır. Madde kullanımının yol açtığı fiziksel hastalıklar çok çeşitlidir. Uçucu madde bağımlılığı, direk beyine etki etmesi sebebiyle, sinir hücrelerinde doğrudan harabiyete neden olarak geri dönüşü imkânsız beyin hastalıklarına yol açabilir. Damar yoluyla bağımlılık yapıcı madde kullananlar ise aynı zamanda AIDS, Hepatit B, Hepatit C gibi hayatı ve toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara daima açıktırlar. Madde kullanımının neden olduğu, fiziksel hastalıklar bunlarla sınırlı kalmamakta, karaciğer ve böbrek yetmezliği, damar hastalıkları ile depresyon ve benzeri ruhsal hastalıklara yol açmaktadır.

Ülkemizin sorunu olduğu kadar Dünya’nın da en önemli sorunlarından birisi madde bağımlılığıdır. Sorunu belirlemede ya da sorunu çözmede en önemli tanım bağımlılık yapan madde nedir ya da nelerdir? Bağımlılık yapan maddeler, belirli bir miktarda alındığı zaman, kişinin sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, bağımlılık yaratan, toplum içerisinde sosyal ve iktisadi çöküntüler meydana getiren,  kanunların da kullanılmasını, bulundurulmasını satışını yasakladığı veya kontrol altına aldığı uyuşturucu ve uyarıcı maddeleridir.
 
Madde Bağımlısı kimdir? 
Madde Bağımlısı, kişi eğer kullanmakta olduğu maddeye karşı yüksek düzeyde bir istek duyuyorsa, o madde kişiyi peşinden koşturuyorsa ve birtakım değerlerinin ve sevdiklerinin önüne geçmiş ise artık bu kişiye madde bağımlısı denilebilir.
 
Uyuşturucu maddeye bağımlı hale gelmek için bir defa kullanmanız yeterli olabilir. Çünkü bu maddenin vücudunuza nasıl etki edeceğini veya vücudunuzun bu maddeye nasıl tepki vereceğini bilmeniz mümkün değildir. Bu sebeptendir ki bu işten para kazanan kişiler, kişiyi bağımlısı olacağı maddeyle tanıştırma başarısını göstermek için ilk seferinde maddeyi ücretsiz verirler. Bu aşamada satıcılar iyi bilir ki kişi bağımlı olduktan sonra sürekli gelecek ve para kazandıracaktır.

Madde kullanımı ya da madde bağımlılığı, öncelikle kişiyi ve yakın çevresini dolayısı ile toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunudur.
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Madde bağımlılığı ve kullanımını dünya çapında bir sağlık sorunu olduğunu tanımına eklemiş ve önlem almada her konuda gelişmeleri desteklemektedir. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında her geçen gün artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehlike oluşturduğundan hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla,  26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir. Tüm ülkelerde toplumları bilinçlendirmek için 26 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

 


Eskişehir Web Tasarım