Sağlık Çalışanları için KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) Kullanım Önerileri ve Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

 Önemli not: Bu sayfamızda bakanlık kılavuzlarında önerilen bilgilerin özellikle birinci basamağı ilgilendiren kısımları, bir arada, daha kolay kullanabileceğimiz şekilde düzenlenerek yayınlanmıştır. Önerileriniz için esahed@gmail.com adresinden bize yazabilirsiniz. 

 

  • Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Kapı Triajı Sorgulama Kılavuzu
  • Olası Vaka Teşhis Kriterleri
  • Başvuran Hastanın Semptom ve Belirtilerine Göre Kullanılması Önerilen Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  • Covid-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

  

 AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR İÇİN KAPI TRİAJI SORGULAMA KILAVUZU

  

 OLASI VAKA TEŞHİS KRİTERLERİ

 

Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve

solunum sıkıntısı),

 

(BERABERİNDE A,B VEYA C KRİTERLERİ)

A

• Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE

• Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakınının yurt dışında bulunma öyküsü

B

• Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

C

• Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE

• Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

 

*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları)=son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği

 

Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı olmaması

 

 

Olası COVID-19 vakaları tanımlandığı anda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi bilgilendirilir.
(530) 775 61 23

Vakanın yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür.

Olası vaka tanımına uygun hastadan alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu virüsü saptanması ya da bakteriyolojik etken saptanması, SARS-CoV-2 varlığını ekarte ettirmez.

 

BAŞVURAN HASTANIN SEMPTOM VE BELİRTİLERİNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

 

AYAKTAN TEDAVİ KURUMLARI

Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/ İşlem Tipi

Poliklinik

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları olan hastanın muayenesi sırasında

Tıbbi maske Önlük Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları olmayan hastaların muayenesi sırasında

Standart önlemler ve risk değerlendirmesine göre KKE

Solunum yolu semptomları olan hastalar

 

Her durumda

Hasta tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanmalı

Solunum yolu semptomları olmayan hastalar

Her durumda

(Cumhurbaşkanlığı genelgesi nedeniyle ASM'ye gelen tüm hastaların 03.04.2020 tarihinden itibaren tıbbi maske takması zorunludur)

Temizlik personeli

Solunum yolu semptomları olan hastaların değerlendirildiği odaların temizliğinde

Tıbbi maske

Önlük

İş eldiveni

Gözlük/Yüz koruyucu (eğer organik materyal veya kimyasal sıçrama riski varsa)

Bot ya da kapalı iş ayakkabısı

 

Bekleme alanı

Solunum yolu semptomları olan hastalar

Her durumda

Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır.

Hasta en kısa zamanda izolasyon odasına veya diğer kişilerden ayrı bir alana alınmalıdır. Eğer bu mümkün değilse diğer hastalarla arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekletilmelidir.

Solunum yolu semptomları olmayan hastalar

Her durumda

KKE gerekli değildir.

Triyaj

Sağlık personeli

Hastayla doğrudan temas içermeyen ön değerlendirme

Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır. KKE gerekli değildir.

(1 metre mesafe korunamayacaksa tıbbi maske takılmalıdır)

Solunum yolu semptomları olan hastalar

Her durumda

Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır. Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır.

Solunum yolu semptomları olmayan hastalar

Her durumda

KKE gerekli değildir.


 

 COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu  bölümde,  COVID-19 hastasıyla temas  eden  sağlık  çalışanlarının,  temas  sırasında  yaptıkları  işlemlere  ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.

 

 

Triyaj deskinde kısa konuşmalar, hasta odasına hastayla temas etmeden kısa süreli girişler, taburcu olan hastanın odasına girişler riskli görülmemektedir.

» Hastaya yürüme sırasında eşlik eden, hasta ve çıkartıları ile temas etmeyen ve hasta odasına girmeyen sağlık çalışanı riskli kabul edilmez.

» Hastayla direkt temas etmeyen, hastaya aktif bakım verilen odalara girmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan sağlık çalışanlarında temas riski söz konusu değildir.

 

YOĞUN TEMAS aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen ve/veya birkaç dakikadan uzun süre hastayla yüzyüze kalmaya neden olan temasları kapsar.

Solunum yolu örneği alınması

Ağız-boğaz-burun muayenesi

Solunum sekr. aspirasyonu

Entübasyon

Non-invazif ventilasyon

Oftalmolojik muayeneler

Oksijen tedavisi

Diş hekimliği uygulamaları

Santral kateter takılması

Nebülizer kullanımı

Bronkoskopi-Videolaringoskopi

Kardiyopulmoner resüsitasyon

 


Eskişehir Web Tasarım