Yeni Yönetmelik Üzerine

Değerli Meslektaşlarımız


Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile hekimleri sözleşme ve ödeme yönetmeliği Eskişehir Aile Hekimleri Derneği tarafından kesinlikle kabul edilebilir değildir.


Federasyonumuzun yürütmeyi durdurma ve iptal dava süreçlerinden bağımsız olarak, gerek kişi başı ödemeye dayalı hakedişlerde gerekse ASM giderleri için ödenen hakedişlerdeki maddi kayıplarımız, Pandemi sürecinde satın alma gücündeki düşmeyi karşılamaktan oldukça uzaktadır.

Pandemi sürecinde hastahane gidişlerinin ASM lere yönelmesi ve yoğun aşılama hizmetlerine katılımımız göz ardı edildiği gibi, Pandemi öncesi Asgari ücrete yapılan yüksek zamlar ve malzeme fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar da dikkate alınmamıştır.

Tavan nüfusu sabit bırakarak başlangıçta 20.000 aile hekimliği biriminin paylaştığı ödeme havuzu bugün 30.000 Aile hekimliği birimine paylaştırılmaya çalışılmaktadır.

Kronik hastalıklar izlemi gibi pozitif performans iddiası ile çıkartılan bir uygulamada bile baz çarpan ,90 gibi bir rakam seçilerek %10 gelir kaybını peşinen yönetmeliğe eklenmiş olması, aşılama takviminin belkide en yoğun zamanında yürürlüğe alınması bu yönetmeliğin iyi niyetle hazırlanmadığını düşündürmektedir.

Yönetmeliğe gelecek itirazlar tahmin edilmiş olmalı ki, sosyal medya ve basın üzerinden açıklamalar ceza puanlarına, tekrarlı eylemler sözleşme yenilememe gibi cezai uygulamalara dönüştürülmüş durumdadır.
Aile hekimlerinin mahalleri dışında görevlendirilmeleri ve özellikle yurt dışı görevlendirilmeleri, asli işlerinin önemsenmediği konusunda ip uçlarıdır.

Bu haliyle gerek çalışma koşullarını kötüleştiren, gerek gelir kayıplarını gidermekten ziyade yeni gelir kayıplarını ekleyen bu yönetmelik bizim için kabul edilebilir değildir. Sağlıkta şiddetin tırmandığı, iş yüklerimizin arttığı, Covid 19'a şehitler verdiğimiz, bir çok meslektaşımızın hastalandığı bu dönemde bakanlığımızın bize bakışını da gösteren bu metin bizi sadece üzmüştür.

Saygılarımızla
ESAHED YK


Eskişehir Web Tasarım