Alkol İle İlaç Karıştırmanın Sonuçları

Alkol ile İlaç karıştırmanın sonuçları

Dr Rob Hicks

Herhangi bir hastalık nedeni ile reçete aldığınızda bir çok ilaç kullanmak zorundasınız demektir.Genellikle hastalara bu ilaçların alkolle beraber alınıp alınmayacağı söylenmez.İlaç kullananın beraberinde alkol almayacağı beklenir.Ancak sosyal yaşamda durum böyle değildir.Bu nedenle ilaç beraberinde alkol kullanımının bilinçli yapılması doğru öğreti olacaktır.Alkol ile karışmayan epeyce ilaç olmasına karşın bazı ilaçlar alkol nedeni ile etkinliğini az veya çok azaltır,bazı ilaçlar ise çok ciddi tepkimelere sebep olabilir.

Antibiyotikler:

Bilinen antibiyotiklerin hemen hepsi aşırıya kaçılmadığı takdirde alkol ile sorun yaratmazlar.

Metronidazol : Alkol ile beraber alındığında deride kızarma,bulantı-kusma sebebi olabilir.Kalp hızında artış,nefes darlığı gibi kötü yan etkiler ortaya çıkar.

Trankilizan ve anti depressanlar:Alkol ile beraber iyi bir karışım oluşturmazlar.Uyuşukluk,uyku hali,kendini kötü hissetmeye neden olabilir.Bu ilaçlarla beraber az miktarda bile olsa alkol alımı sürüş ve işletim kabiliyetlerini tehlikeli ölçüde azaltır.Özellikle MAO inhibütörlerini kullanan bir hastanın asla alkol almaması önerilmektedir.Trisiklik antidepresanlarla birlikte mayalı içkilerin alınması aşırı uyku,alkol etkisinden daha fazla baş dönmesi beklenir.SSRI ve SNRI  ile beraber alkol kullanımında ise kötü etkiler çok sınırlı olmasına rağmen bu birliktelik tavsiye edilmez.

Diyabet İlaçları: Alkol kan şeker seviyelerini düşürür.İlaç kullanan diyabet hastaları bu nedenle dikkatli olmak zorundadır.Antidiyabetik ilaç alımı sonrası alkol kullanımı çok tehlikeli hipoglisemik şoklara sebep olabilir.Tıbbi yardım esnasında hasta öncelikle sarhoş varsayıldığı için vahim sonuçlar ortaya çıkabilir.

Epilepsi ilaçları:  Alkol epilepsi ilaçlarının vücuttaki etkinliğini azaltır.Bu nedenle istenmeyen nöbetler baş gösterebilir.Alkol epilepsi ilaçlarının yan etkilerini artırır.Belirli düzeyde alkolün kendisi bile epilepsi nöbetine sebep olabilir.Karaciğerin alkolden erken kurtulmak için ürettiği enzimler epilepsi ilaçlarının yıkımına sebep olarak etkisizleştirir.

Hipertansiyon İlaçları:   Alkolün kan basıncı üzerine doğrudan etkisi vardır.Hipertansiyon ilaçlarının alkolle alımında ilacın yan etkileri artar özellikle bitkinlik ön plana çıkar.

 

Alkol ve kan basıncı arasındaki ilişki birçok çalışmada araştırılmıştır. Yoğun alkol alımı (>4kadeh/gün) hipertansiyon ile ilişkili bulunmakla beraber, orta derecede (30g/gün) kullanımdakesin bir doz yanıtı saptanamamıştır (24). Birçok prospektif çalışmada ilişki U şeklinde veya Jşeklinde saptanmıştır ki bu günde 1 kadeh içki alanlarda kan basıncında hafif düşme olduğunugöstermektedir. Ancak genel olarak orta derecede alkol kullanımının kan basıncı üzerine olanetkisi minördür. Bir diğer çalışmada 6-8 kadeh/gün içen erkek ve kadınlarda içki kullanmayanlara göre sistolik kan basıncı 9.1 mmHg, diyastolik kan basıncında ise 5.6 mmHg artış saptanmıştır (26). Orta derecenin üzerinde alkol tüketimi hipertansiyon açısından açık bir riskoluşturmaktadır. Bu açıdan hipertansif hastalar alkolden kaçınmalıdır.
24. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R, Rouse IL, Rogers P: Evidence for a direct effect of alcoholconsumption on blood pressure in normotensive men. A randomized controlled trial. Hypertension 1985; 7:707-13.26. Camargo CA, Rimm EB: Epidemiologic research on moderate alcohol consumption and blood pressure.Alcohol and cardiovascular system, research monograph 31. Bethesda, MD: National Institute on Alcohol Abuseand Alcoholism 1996; 25-62.

 

Alkol ve Aspirin: Aspirin  ve NSAİ ilaçlar alkol ile beraber mide ülserlerine,daha da vahimi kanamaların kolaylaşmasına neden olurlar.

Antikuagülanlar: Alkol antikuagülanların etkisini artırır.

Kaynak: webmd.com/a-to-z-guides/alcohol-interactions-with-medications


Eskişehir Web Tasarım